Vyúčtováni SR za školní rok 2016/2017

Převedeno ze šk.r. 2015/2016   ……   21 424,-

Příjem:

24 500 ,-   příspěvek do SR (100,-/žák)

76,-            vyúčtování za soutěže

Výdej:

4 433,-     nákup medailí

6 000,-     příspěvek na knihy

2 400,-     příspěvek na  trička (100,-/žák,pro vycházejícího)

4 573,-     doprava žáků(kteří reprezentují ZŠ )

1 199,-     nákup odměn

5 000,-     nákup na tvoření (výroby mýdel,svíček,adt)

   357,-     doplatek za knižní odměny

Zůstatek:     22 038,-

Příspěvek na školní rok 2017/18  činí 100 Kč na žáka;

bude vybírán v měsíci září.