Školní kolo matematické soutěže

se uskutečnilo 7. 6. kvůli výběru žáků ze 3. tříd na matematickou olympiádu Lískulka ve Vedrovicích.

Zúčastnilo se celkem 10 žáků ze 3. A i 3. B. Ze šesti možných bodů získali po 5 bodech žáci Hana Balcarová, Nikol Vítková a David Myška. Do Vedrovic pojedou reprezentovat naši školu Hana a David, jejichž rodiče je mohou na soutěž zavézt. Do 1. kategorie je přihlášena žákyně 1. A třídy Barbora Dvořáková. Přeji hodně úspěchů.