Výchovný poradce

Přijímací zkoušky

Informace k přijímačkám

V říjnu byly předány vycházejícím žákům Atlasy školství a další materiály a přehledy škol, které mají žáci k dispozici. 4.11.2016 proběhne „Burza škol Znojmo“. Dále bych doporučila  žákům testování zdarma v Informačním poradenském středisku (IPS) ve Znojmě, zde je nutno se předem telefonicky objednat.

Žáci si i letošní školní rok podávají 2 přihlášky v 1.kole přijímacího řízení – nutno odevzdat do 1.3.2017, obory s talentovou zkouškou do 30.11.2016, ve 2.kole je počet přihlášek neomezený.

Na jednom formuláři se vypisují obě školy, na které se žák bude hlásit.

Přijímací zkoušky proběhnou v termínu od 12.4.2017 do 22.4.2017 – obory s maturitní zkouškou, jednotné přijímací zkoušky (Cermat) na maturitní obory – 12.4.2017, obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou – 22.4.2017- 30.4.2017

Kritéria pro přijímací řízení budou zveřejněna na webových stránkách jednotlivých škol – doporučuji průběžně sledovat.

Důležité odkazy najdete na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore

http://www.jmskoly.cz

www.infoabsolvent.cz

www.cermat.cz

Petra Polínková, výchovný poradce