Metoda splývavého čtení

Se začátkem nového školního roku 2011/2012 byli rodiče seznámeni se záměrem výuky čtení podle nové metody nazvané SFUMATO.

 

Autorkou této metody je PaeDr. Mária navrátilová. Metodou vyučuje již přes 10 let a zároveň o ní přednášív programu akreditovaném ministerstvem školství.

Název metody " SFUMATO " odkazuje na malířskou techniku šerosvitu, kterou objevil Leonardo da Vinci.

V současné době má pedagog možnost zvolit si metodu výuky čtení tak, aby co nejlépe vyhovovala jak jemu, tak jeho žákům. Vzhledem k tomu, že rapidně přibývá dětí s vývojovou poruchou čtení, vzrůstají i požadavky na pedagogy a jejich schopnosti pomoci dětem překonat  jejich handicap. Klíčové jsou první momenty  výuky čtení. Jde o to vypěstovat v dětech zájem o čtení. Pomoci jim nalézt zálibu ve čtení, naučit je číst s porozuměním. . Jenom tak může být kvalitně rozvíjeno dětské čtenářství. Čtení je základním předpokladem k dosažení cílů ve škole, zaměstnání i osobním životě. Metodou, která je "přátelská " k dětem, jejich vnímání i hravosti a která zároveň pomáhá překonat handicap dyslexie, je metoda splývavého čtení.

Metoda Sfumato je doslova revoluční tím, že u ní nevznikají špatné návyky( jak je tomu u jiných metod výuky čtení, kdy se počítá s chybou a tudíž později s její nápravou). Je jedinečná v tom, že umožňuje každému dítěti vytvořit si svoje vlastní tempo učení čtení.

Metodika výuky spadá do oblasti tzv. inkluzivního myšlení- to znamená, že respektuje individuální přístup a respektuje věkové zvláštnosti. Na rozdíl od ostatních metodik staví na přirozené intonaci- nedochází k deklamování a špatnému frázování, ale naopak je podporována přirozená zpěvnost řeči.

Metoda sfumato neboli metoda splývavého čtení je postavena na přirozené dětské hravosti a při výuce využívá hru.

Cílem je upevnění práce očí tak, aby oči měly dostatek času k zafixování čteného textu. Oči kontrolovaně fixují hlásku po hlásce, děti hlasitě vyslovují jednotlivé hlásky propojené v jeden celek, nepřerušují dech ani nemění tón hlasu.

při této technice tak dostává mozek více času na zpracování informací o čteném, dochází k hlubšímu pochopení významu. Děti díky tomu lépe rozumí jazyku jako komunikačnímu nástroji.

Pro děti je jistě vítané, že výuka je zpestřována dramatickou výchovou, která vede ke čtení s porozuměním, ale také umožňuje dětem si emočně prožít čtené. To vede také k odstranění ostychu při čtení.