Ples Sdružení rodičů při ZŠ Božice

První sdělení: Sdružení rodičů při ZŠ Božice žádá všechny, kdo by chtěli podpořit ples 2018, aby tak učinili formou daru do tomboly. Tyto dary mohou předávat ve škole třídním učitelům nebo v ředitelně školy do středy 17.1.2018. Sdružení rodičů všem dárcům srdečně děkuje za podporu.

Druhé sdělení: Sdružení rodičů na základě častých dotazů ze strany rodičovské veřejnosti ohledně umožnění vstupu na ples současným žákům základní školy (tedy dětem od 6 do 15 let) sděluje, že vstup na ples bude umožněn pouze těm žákům, kteří jsou zaangažováni do slavnostního předtančení.