Ředitelské volno 22.12.2017

Základní škola, Božice 393, oznamuje rodičům žáků,

že  dne  22.12.2017 bude rozhodnutím ředitele školy

podle Zákona č.561/2004, § 24, odst.2  přerušena výuka

a žáci zůstanou doma   ( „ředitelské volno“).

S uvedenou skutečností byli rodiče žáků podrobně

seznámeni dne 14.11.2017 na plenární schůzi rodičů

a také při třídních schůzkách.

                                     

                                             Jan Peterka, ředitel školy.