Výsledky voleb do školské rady ze dne 4.12.2017

Volby do školské rady proběhly v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a Volebním řádem pro volby členů školské rady základní školy zřizované Obcí Božice, č.j.160/2005 v pondělí dne 4.12.2017.

 

            Termín o konání voleb byl zveřejněn v úterý dne 14.11.2017 na pedagogické poradě za první čtvrtletí školního roku 2017/2018 všem pedagogickým pracovníkům i rodičům, kteří se dostavili na třídní schůzky a  dne 9.11.2017  informací o konání voleb, která byla zveřejněna také na webových stránkách školy.

Výsledek :

$11.      Zřizovatel jmenoval jako zástupce do rady školy pana  Jiřího Čadu

$12.      Pedagogičtí pracovníci zvolili tajnou volbou dne 4.12.2017 jako zástupce do rady školy paní učitelku Mgr Hanu Koledovou

$13.      Zákonní zástupci nezletilých žáků ZŠ Božice zvolili v tajné volbě jako zástupce do školské rady pana Bohuslava Bernarda

Toto je složení školské rady pro období prosinec 2017 až prosinec 2020.

                                                                            Jan Peterka, ředitel školy