Třídnictví a třídy:

Třída

Třídní učitel

Počet žáků

1.

Lada Glacová

24 ( 14 + 10)

2.A

Dagmar Szabóová

18 ( 11 + 7)

2.B

Miriam Kočí

18  (11 + 7)

3.

Zuzana Ralenovská

24 ( 8 + 16)

4.A

Alena Vorlická

24 ( 9 + 15)

4.B

Lada Vaváková

24 ( 11+13)

5.

Přemysl Kratochvíl

25 (11+ 14)

I.stupeň 7 tříd

157 žáků 

Průměr na třídu = 22,43

6.

Petra Polínková

20 ( 9 + 11)

7.

Naděžda Vidová

23 ( 12 + 11)

8.

Hana Koledová

26 ( 12 + 14 )

9.

Tamara Juřicová

21 (10 + 11 )

II.stupeň 4 třídy

90 žáků

Průměr na třídu = 22,50

Škola celkem 11 tříd

247 žáků 

Průměr na třídu = 22,45