Oznámení o konání voleb do školské rady.

Volby do školské rady, kterou zřizuje rozhodnutím rady obce Božice, zřizovatel Základní školy a mateřské školy, Božice, příspěvkové organizace na jednání ze dne 10.11.2005 se uskuteční v pondělí dne 4.12.2017 v době od 7:00 do 16:00 hodin ve sborovně školní budovy.

Volby proběhnou tajným hlasováním. Volič obdrží při vstupu do volební místnosti kandidátní listinu, na které zakroužkuje jméno jednoho kandidáta. Návrhy kandidátů na člena školské rady je možné podávat nejpozději do 20.11.2017 osobně v ředitelně školy.