Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ.

Zápis do 1.ročníku základního vzdělávání proběhl letos dle § 36 odst. 4 školského zákona nově v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2017. V naší škole to bylo ve středu 5. dubna 2017 od 14:00 do 16:00 hodin. K zápisu se dostavilo celkem 30 dětí narozených  do 31.8.2011.

 

Bydliště

Božice

Borotice

Čejkovice

Mackovice

Lechovice

Břežany

Počet dětí

20

4

2

1

2

1

Zapsáno bylo  25 dětí a pěti dětem s písemnou žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky, po dodání všech náležitostí, byl nástup do první třídy odložen o jeden rok.

Stav k 31.5.2017 vykázaný do statistického výkazu MŠMT S 53-01 vyjadřuje tato tabulka :

 

Celkem

Chlapců

Dívek

Celkem u zápisu

30

19

11

Zapsaných

25

15

10

OŠD

5

4

1

Po OŠD

2

1

1

nar.1.9.2009-31.8.2010

2

1

1

nar.1.9.2010-31.8.2011

23

14

9

Do prvního ročníku 1.září 2017 tedy pravděpodobně nastoupí  25 dětí.

                                                                                                                                 Jan Peterka