Výsledky přijímacího řízení na střední školy žáků ZŠ Božice ve školním roce 2016/2017.

Ve školním roce 2016/2017 vychází ze ZŠ Božice celkem 25 žáků (5 chlapců a 20 dívek). Z tohoto počtu 21 žáků z deváté třídy, 3 žáci z osmé třídy a jeden žák ze sedmé třídy. Tito žáci si podali celkem 49 přihlášek na střední školy (19 žáků podalo 33 přihlášek na maturitní studijní obory  a deset žáků podalo 16 přihlášek do nematuritních oborů .

Všech těchto 25 žáků bylo v prvním kole ke studiu na středních školách přijato. Většina podle výsledku přijímacího řízení ihned, někteří po odevzdání zápisových lístků na uvolněná místa, která po vyhlášení výsledků přijímacího řízení byla obsazena budoucími studenty, kteří byli přijati na oba obory, na které se hlásili a někteří uspěli na odvolání.

Výsledkem přijímacího řízení na střední školy je tedy 16 studentů maturitních oborů a 9 studentů nematuritních oborů.

Zajímavostí letošního přijímacího řízení byly povinné přijímací zkoušky (písemný test) pro první kolo, které ovlivnily úroveň přijímaných studentů alespoň na žádané maturitní obory. Letos se o maturitní studijní obory ucházelo 19 žáků. Mezi těmito byli i žáci vycházející z osmého ročníku, kteří měli na posledním vysvědčení až dvě nedostatečné a až šest dostatečných. Přijato však bylo zmíněných 16 žáků, z nichž 3 měli vyznamenání, šest pouze jedničky a dvojky, šest mělo až čtyři trojky a jeden jednu dostatečnou. Oproti loňskému roku, kdy na maturitních oborech uspělo 12 žáků, ze kterých měli 4 vyznamenání, další tři jednu až tři trojky a zbývajících pět jednu až deset trojek a zároveň jednu až tři čtyřky, je to jistý posun.

Celkový přehled o vycházejících žácích podle oborů a podle škol poskytují následující tabulky.

Přehled o žácích, kteří na konci školního roku 2017/2018 odcházejí na SŠ :

 

Obor studia :

počet žáků

chlapci

dívky

Odchází celkem

25

5

20

střední vzdělání – s maturitou

16

2

14

Z toho – gymnázium

2

0

2

             -zdravotnický asistent

1

0

1

           - sociální činnost

3

0

3

           - obchodní akademie

2

0

2

           - pedagogické lyceum

1

0

1

           -hotelnictví a turismus

3

0

3

           -podnikání a obchod

1

0

1

           -kosmetické služby

1

0

1

           -strojírenství

1

1

0

           -mechanik elektronik

1

1

0

Střední odborné vzdělání (učební obor bez maturity)

9

3

6

Z toho – opravář motorových vozidel

3

3

0

           - číšník

3

0

3

           - cukrář

1

0

1

           - pekař

1

0

1

           - kadeřník

1

0

1

Přehled o středních školách, na které byli přijati žáci ZŠ Božice po prvním kole přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 :

škola

počet žáků

chlapci

dívky

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo

11

3

8

Gymnázium, pedagogická a obchodní akademie Zn.

6

0

6

Moravské gymnázium Brno

1

0

1

Gymnázium Polesného Znojmo

1

0

1

SZŠ a VOŠ Zdravotní Znojmo

1

0

1

SŠ technická a ekonomická Brno

1

1

0

SPŠ Purkyňova Brno

1

1

0

SŠ Brno, Charbulova

1

0

1

SOŠ Znojmo, Dvořákova

2

0

2

                                                                                                                    Jan Peterka.