Mezigenerační setkání v Domově Božice

Každoročně v červnu pořádá Domov Božice setkání pro děti, které celoročně navštěvují klienty ať už s vystoupením nebo společně vyrábějí. Letos se setkání uskutečnilo jako mezigenerační den.

 Pro žáky 3. B a děti z božických MŠ byly připraveny různé soutěže, na stanovištích se o plnění úkolů starali žáci 7. tř., kteří do Domova Božice se mnou docházeli v předešlých letech. O malé dětičky ze školek se starali studenti ze Znojma, kteří zde vykonávají praxi. A všude kolem stanovišť byli klienti, kteří celou akci sledovali a o něž se vzorně starali pracovníci Domova Božice. Celý den byl opět velmi pečlivě připraven a dobře organizován. Prožili jsme krásné školní dopoledne.