Zvonění

1. hodina

07:30 - 08:15

2. hodina

08:25 – 09:10

3. hodina

09:25 – 10:10

4. hodina

10:30 – 11:15

5. hodina

11:25 – 12:10

6. hodina

12:20 – 13:05

 

Přestávky

1.přestávka

08:15 - 8:25

2.Svačinová

09:10 - 9:25

3.Relaxační 

10:10 - 10:30

4.přestávka

11:15 - 11:25

5.přestávka

12:10 - 12:20

6.Polední

13:05 - 13:55

 

 

PŘÍHLÁŠENÍ

Dopravní soutěž a Den Země

Obě akce určené pro 1. st. byly výborně připraveny a zorganizovány.

Den Země 18. 5. pod vedením p. uč. Davida Zejdy připravily děti z Ekologického kroužku. Všechny části byly zajímavé a poučné. Jen vítr při třídění odpadu nás hodně potrápil. Děti se velmi zlepšily v komunikaci a prezentaci stanovišť. Děkujeme.

Dopravní soutěž spojená s  Dnem dětí proběhla 5. 6. pod vedením p. uč. Miriam Kočí s žáky 9.tř. jako organizátory. Letos celé dopoledne, což při počtu zúčastněných dětí a přivezených kol vyžadovalo jistě náročnou přípravu a organizaci. Uložení kol a střídání stanovišť bylo dobře promyšleno a zajištěno. Žáci 9.tř. zvládli vše na výbornou. Kromě jízdy a testů přibyla stanoviště zdravověda a ochrana obyvatelstva, oprava a údržba kol, promítání filmů s dopravní tematikou a sportovně – zábavná část, kde si děti vyzkoušely skákání v pytli, házení míčem na cíl a chůzi na chůdách. Při krásném počasí jsme prožili pestré a poučné dopoledne. Děkujeme.